BIEŻĄCE NOTOWANIA
Utrzymuje się spadkowa tendencja cen jagniąt


Dodano: 27.09.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W końcu 2015 r., w Unii Europejskiej została zapoczątkowana spadkowa tendencja cen jagniąt, która do tej pory utrzymuje się – podaje Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Utrzymuje się spadkowa tendencja cen jagniąt

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny owiec

W I kwartale 2016 r. średnia cena jagniąt wyniosła 586 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 550 EUR. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 7,9% i 6,3%. W dwóch pierwszych miesiącach trzeciego kwartału przeciętna cena jagniąt wyniosła 566 EUR, a więc była o 5,8% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Malejąca stopa spadku może więc być przejawem powolnego wychodzenia z sytuacji kryzysowej.

 

Ceny owiec ciężkich też do niedawna obniżały się, ale w lipcu i sierpniu br. wzrosły w relacji 12 miesięcznej. Cena owiec ciężkich ukształtowała się w I kwartale na poziomie 519 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 516 EUR. W porównaniu do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 5% i 4%. W dwóch pierwszych miesiącach trzeciego kwartału przeciętna cena jagniąt wyniosła 490 EUR i była o 2,5% wyższa niż w tym samym okresie 2015 roku. Zwyżka cen w tym okresie była konsekwencją wyższych cen w Wielkiej Brytanii powodowanych okresowym zmniejszeniem ubojów. Zgodnie z prognozami AHDB, w IV kwartale uboje owiec w Wielkiej Brytanii być może ędą większe o 2,4% niż w IV kwartale 2015 r. Jeśli tak się stanie wzrost cen w ostatnich miesiącach bieżącego roku będzie przejściowy, natomiast następne miesiące mogą przynieść dalszy ich spadek.

 

Danuta Zawadzka podaje, że cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro wyniosła w I kwartale 2016 r. 382 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 362 EUR. W odniesieniu do analogicznych kwartałów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 4% i 12%. Wzrost cen owiec ciężkich, w Unii Europejskiej w dwóch pierwszych miesiącach trzeciego kwartału nie przełożył się na wzrost cen polskich owiec ciężkich. W omawianym okresie cena polskich owiec ciężkich ukształtowała się na poziomie 354 EUR i była mniejsza o 8% niż przed rokiem.

 

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej średnia cena zakupu owiec wyniosła w I kwartale 2016 r. 8,11 zł/kg i tym samym była niższa niż rok wcześniej o 5%. Wchodząca w skład tej średniej, cena owiec o wadze 36-40 kg obniżyła się w tym czasie o 6%, a cena jagniąt o wadze 12-17 kg wzrosła o ok. 2%. W II kwartale średnia cena zakupu owiec wyniosła 7,70 zł/kg, względem 8,65 zł/kg rok wcześniej. Z kolei w lipcu cena ta wyniosła 7,70 zł/kg i była mniejsza o 8% niż w lipcu 2015 r. Spadek ten mógł mieć związek ze strukturą sprzedaży. Istotna część sprzedawanych owiec (73%) należała do kategorii wagowej 24-31 kg, a dalsze 24% do kategorii 31-36 kg. Były to zatem owce, których ceny są z reguły niższe niż owiec o niższej wadze W świetle spadku cen wyrażonych w euro oraz cen pochodzących ze Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej przypuszczać można, że wzrost ceny w lipcu był tylko wynikiem deprecjacji złotego względem euro.


źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 9(307), foto: sxc.hu

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: owca owce baranina jagnięta jagnięta ciężkie Danuta Zawadzka IERiGŻ ceny jagniąt ceny owiec ceny baraniny Polska mięso baranie ceny mięsa baraniego ceny skupu żywca baraniego
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl