BIEŻĄCE NOTOWANIA
Pogłowie trzody w dalszym ciągu maleje


Dodano: 23.06.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Sukcesywna obniżka cen trzody, trwający od początku 2014 r. i pogarszająca się, w jej efekcie, rentowność chowu wywołały skutki w postaci nasilającej się zmniejszenia pogłowia. Jej początkiem było obniżenie liczebności pogłowia macior prośnych o 3,1% w marcu 2015 r. Wówczas jeszcze ogólne pogłowie trzody było wyższe o 2,9%, ale był to pierwszy sygnał nadchodzącego załamania.

Pogłowie trzody w dalszym ciągu maleje

Jesteś w kategorii wiadomości:


Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, w czerwcu 2015 r. pogłowie trzody zmalało o 0,7%, a w grudniu o 6%. W marcu 2016 r. stopa zniżki zwiększyła się do 11,5%, a pogłowie liczyło 10 187 tys. sztuk. W odniesieniu do marca 2015 r. pogłowie prosiąt obniżyło się o 12,9%, warchlaków o 11,6%, a trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej o 9,4%. Pogłowie trzody na chów o wadze 50 kg i więcej było niższe o 16,3%, w tym loch prośnych o 16,6%.
 
Spadek pogłowia dotyczył wszystkich województw. W sześciu z nich redukcja była mniejsza od średniej. Były to województwa: lubelskie - 4,7%, dolnośląskie - 5,3%, zachodniopomorskie - 6,5%, podkarpackie - 6,6%, pomorskie - 6,9% i małopolskie – 7,9%. W trzech województwach, tj. wielkopolskie, śląskie i świętokrzyskie, pogłowie trzody zmalało w takim samym stopniu jak przeciętnie w kraju.
 
W pozostałych województwach spadek stanu pogłowia był głębszy od przeciętnego i wahał się w granicach od 12,7% w woj. kujawsko–pomorskim do 16,4% w woj. lubuskim i warmińsko-mazurskim. Największy udział w krajowym pogłowiu trzody zachowało woj. wielkopolskie - 35,3%, na drugim miejscu znalazło się woj. kujawsko-pomorskie - 11,5%, woj. łódzkie - 8,6% i mazowieckie 8,5%.
 
Znacznie wyższa obniżka pogłowia macior prośnych i prosiąt niż ogólnego pogłowia trzody skłania do oceny, że w czerwcu 2016 r. pogłowie trzody może być niższe niż w czerwcu 2015 r. o 10% i wynieść 10,5 mln sztuk. Przemawiają za tym też niskie ceny trzody w pierwszych kilku miesiącach 2016 r. i brak poprawy rentowności chowu, a także niskie ceny prosiąt wskazujące na mniejsze zainteresowanie chowem.
 
W I kwartale 2016 r., cena trzody wyniosła 4,09 zł/kg i była o 4,7% niższa niż rok wcześniej. W kwietniu wyniosła ona 4,10 zł/kg i była o 6,8% mniejsza niż w kwietniu 2015 r.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Stosunek cen trzody do targowiskowych cen żyta i jęczmienia wynosiły w I kwartale odpowiednio, 1:6,8 i 1:5,7 i były węższe o 8% i 3% od już zawężonych relacji sprzed roku. W kwietniu 2016 r. stosunek cen trzoda:żyto wyniosła 1:7,0, a relacja cen trzoda:jęczmień 1:5,7. W obu przypadkach relacje te były o 7% węższe od ubiegłorocznych.
 
Cena 1 prosięcia wyniosła w I kwartale 142,53 zł, a w kwietniu 147,33 zł. w odniesieniu do analogicznym okresów poprzedniego roku ceny te były niższe odpowiednio o 8% i 10%.
 
W maju ceny wieprzowiny w Unii Europejskiej nadal malały w skali roku, ale w porównaniu do kwietnia były o 6% większe. Decydowała o tym z jednej strony utrzymująca się jeszcze w wielu krajach zwyżkowa tendencja podaży. Z drugiej zaś mięso zgromadzone w magazynach prywatnych, które w styczniu objęte było programem dopłat do prywatnego magazynowania.
 
Prawie 67% - 61 tys. ton tego mięsa opuściło magazyny w kwietniu. Wdług Komisji Europejskiej w maju magazyny opuściło jedynie 7 tys. ton mięsa objętego programem. Dlatego w miesiącu tym doszło do sezonowej zwyżki cen.
 
Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej wskazuje, że majowa cena trzody w Polsce może wynieść 4,50 zł/kg. Gdyby tak było to byłby to pierwszy od dwóch lat wzrost tej ceny o 6% w ujęciu rocznym, choć trzeba mieć świadomość, że czynnikiem sprzyjającym temu była również deprecjacja złotego wobec euro.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 6(304) foto: Gospodarz.pl/MP

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: trzoda ceny trzody wieprzowina maciory pogłowie macior prośnych trzoda chlewna ceny wieprzowiny pogłowie trzody chlewnej
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl