BIEŻĄCE NOTOWANIA
Dalsze spadki cen OMP w listopadzie


Dodano: 28.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Po sześciu miesiącach 2016 roku nastąpiły pierwsze wzrosty cen OMP w UE. Trend ten z nasileniem dynamiki obserwowany był jeszcze w październiku, a listopad przyniósł zniżki na unijnym rynku tego przetworu mlecznego.

Dalsze spadki cen OMP w listopadzie

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny OMP

W dniu 6 listopada 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,99 EUR/kg, była zatem o 1,45% wyższa niż przed miesiącem, ale pozostając przy tym na pułapie o 13,5% wyższym niż w analogicznym czasie 2015 r. W analizowanym okresie wciąż zwyżkowały natomiast ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,83 EUR/kg, czyli wyższy o 2,2% niż przed miesiącem i o 4,6% niż przed rokiem. W ujęciu PLN w skali rocznej odnotowano natomiast wzrost z 7,42 PLN/kg do 7,88 PLN/kg.
 
Wyższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP zaobserwowano na rynku głównego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W pierwszej dekadzie listopada 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one na poziomie 2,05 EUR/kg, tj. był to 3,1% spadek w skali miesięcznej. W przypadku drugiego unijnego potentata, jakim jest Holandia, odnotowano nieco niższą cenę OMP niż w Niemczech - 1,98 EUR/kg, co było o 2,5% mniejszą stawką niż przed miesiącem. Obserwowane zniżki cen OMP związane są z ograniczonym popytem z Chin i przedłużonym rosyjskim embargiem. Ponadto wiąż niekorzystnie dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o znacznych zwyżkach dostaw mleka w głównych krajach produkcyjnych.
 

Według FAMMU/FAPA, dnia 6 listopada 2016 roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio o 17,4% powyżej progu interwencyjnego, osiągając przy tym pułap o 4,9% niższy niż ceny OMP eksportowanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii do portów Europy Płn. (baza fob), które są uznawane za ceny światowe. Na rynku amerykańskim, u jednego z głównych konkurentów UE, zniżkujące w ostatnich tygodniach ceny OMP znajdują się obecnie na poziomie o 16% niższym niż średnia we Wspólnocie, tym samym wynosząc w pierwszej dekadzie listopada w przeliczeniu 1,67 EUR/kg.

Na rynkach UE w listopadzie nastąpiły zwyżki średnich ważonych cen pełnotłustego mleka w proszku (PMP). W dniu 6 listopada tego roku średnie ważone ceny PMP w UE osiągnęły poziom 2,77 EUR/kg. Stawki te były większe o 18% od cen z analogicznego okresu 2015 r. i o 2,5% niż przed miesiącem. W Niemczech notowania PMP osiągnęły poziom 2,93 EUR/kg, czyli o 6,1% wyższy niż przed miesiącem, w Holandii nastąpił natomiast niespełna 0,5% spadek do 2,69 EUR/kg. W Polsce w analizowanym okresie ceny PMP wzrosły w skali miesięcznej o 9% do 2,49 EUR/kg.


Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1336/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych już od dnia 1 stycznia 2015 r. został uruchomiony skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Poziom cen interwencyjnych wynosi dla odtłuszczonego mleka w proszku 169,80 EUR/100kg. Na koniec 2015 roku w ramach publicznej interwencji składowano 40,28 tys. ton OMP (w Belgii, Irlandii, na Litwie w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie), a od 1 stycznia 2016 r. do 13 listopada 2016 roku w ramach publicznej interwencji składowano 334,55 tys. ton OMP (w Belgii, Czechach, Irlandii, Estonii, Hiszpanii, na Litwie w Polsce, Francji, Słowacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie).
 
Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w 2015 roku do składów dostarczono 52,06 tys. ton OMP, a od 1 stycznia do 13 listopada 2016 roku 80,09 tys. ton. Program ten największą popularnością cieszy się w Niemczech, Belgii i Holandii.
 
Coraz wyższe ceny OMP, jakie obserwowane są w UE od drugiej połowy 2016 roku, zachęcają przetwórnie do zwiększania produkcji. Z najnowszych danych KE wynika, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2016 roku we Wspólnocie wyprodukowano o 9,9% więcej tego proszku niż w analogicznym przedziale czasowym 2015 r., gdzie w Polsce odnotowano 7,2% zwyżki. Zmniejszył się natomiast w tym okresie eksport poza UE. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku poza granice Wspólnoty wyeksportowano o 19% OMP mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku - 433,1 tys. ton. Z Polski poza UE w okresie tym wywieziono 40,1 tys. ton OMP wobec 55,5 tys. ton sprzed roku.

źródło: Gospodarz.pl/AB FAMMU/FAPA na podstawie danych MR, AMI ZMB, obliczenia własne foto: sxc.hu

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: OMP PMP PSA mleko mleko w proszku Unia Europejska ceny OMP ceny PMP eksport OMP ceny mleka w proszku przetwory mleczne rynek mleka w proszku produkcja OMP skup interwencyjny OMP skup interwencyjny PMP
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl