BIEŻĄCE NOTOWANIA
Trwa wzrostowa tendencja na rynku masła


Dodano: 18.07.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Po niemal półrocznym zniżkowym trendzie tendencji cen masła, maj 2016 r. przyniósł zwyżki. Jak podaje FAMMU/FAPA, kontynuację wzrostowej tendencji obserwowano w czerwcu. W dniu 26 czerwca 2016 roku przeciętna ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,89 EUR/kg i była o 9,05% większa niż przed miesiącem.

Trwa wzrostowa tendencja na rynku masła

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny masła

W czerwcu unijne ceny masła w dalszym ciągu znajdowały się już tylko nieznacznie poniżej poziomu z tego samego okresu 2015 roku, na koniec miesiąca różnica ta wynosiła 0,87%. W omawianym okresie znacznie mniejsze niż przeciętnie w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego, a więc za Niemcami, Francją i Irlandią.
 
W dniu 26 czerwca 2016 roku jego ceny zwiększyły się do 2,60 EUR/kg, a więc były o 11,6% większe niż przed miesiącem, kiedy w ujęciu PLN odnotowano 10,8% wzrost w ujęciu miesiąca do 11,41 PLN/kg. Stawki te były mniejsze o 5,5% od ceny interwencyjnej i o 10,03% od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski jest zatem bardzo konkurencyjny.
 
Na rynku czołowego importera masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny masła na koniec czerwca utrzymywały się w granicy sporo większej niż w Polsce. Na rynku głównego unijnego producenta ceny masła w dniu 26 czerwca 2016 r. osiągnęły 3,05 EUR/kg, czyli były o 11,93% wyższe niż przed miesiącem.
 
W przypadku Holandii, zaobserwowano jeszcze bardziej dynamiczną zwyżkę w skali miesięcznej. Tu dnia 26 czerwca 2016 r. średnia cena masła wynosiła 3,11 EUR/kg i była na pułapie o 15,19% większym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec, ceny masła w szóstym miesiącu 2016 r. były o 1,7% wyższe niż przed rokiem, a w Holandii o 5,8%.
 
Wzrosty cen masła w UE nastąpiły dużo szybciej niż oczekiwano. Są one wynikiem chłodnej, deszczowej wiosny w Europie i coraz mniejszych cen mleka, które zniechęcają do zwiększania produkcji. W efekcie czego ceny masła w UE wzrastają.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Aktualnie średnia cena tony masła z Unii dalej jest na sporo mniejszym poziomie o 38,3% niż w USA, będącego jednym z największych konkurentów Wspólnoty. Ma to związek m.in. z silnym kursem dolara w odniesieniu do euro. Na znacznie mniejszym niż średnio w UE poziomie utrzymują się z kolei ceny masła wysyłanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii, w przeliczeniu 2,51 EUR/kg.
 
Na dzień 3 lipca 2016 r. w obrębie publicznej interwencji nie składowano żadnych ilości masła. Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w tym roku do składów dostarczono już 107,08 tys. ton masła. Popularność tego programu zwiększała się z uwagi na to, że ceny rynkowe w wielu krajach UE w I kwartale 2016 r. zmalały poniżej ceny interwencyjnej. Instrument ten największym zainteresowaniem cieszy się w Holandii - 46,89 tys. ton, Niemczech - 20,74 tys. ton i Francji - 20,09 tys. ton.
 
W Polsce do składów w obrębie programu dostarczono do tej pory 4,01 tys. ton masła. W całym 2015 roku w ramach programu prywatnego magazynowania do składów przyjęto w sumie 141,37 tys. ton masła, w tym w Polsce 0,55 tys. ton, a zatem ponad sześcioipółkrotnie więcej niż w 2014 r.
 
Jak wynika z najnowszych danych KE, pomimo obserwowanych od drugiego kwartału 2015 roku malejących cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE w trakcie pierwszych czterech miesięcy 2016 roku była o 12,3% większa od tej z porównywalnego okresu 2015 roku.
 
W Polsce w czasie tym odnotowano 18% wzrost do 73 tys. ton. Jeszcze dynamiczniej rozwija się wywóz masła poza UE. Tu po czterech miesiącach 2016 roku notowana jest aż 33% zwyżka.

źródło: Gospodarz.pl/FAMMU/FAPA foto: Gospodarz.pl/MP

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: masło produkcja masła ceny masła Unia Europejska notowania masła rynek masła PSA prywatne przechowywanie masłą
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl