BIEŻĄCE NOTOWANIA
W połowie 2016 r. odwrócona została trwająca przez ponad dwa lata spadkowa tendencja cen trzody


Dodano: 26.09.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Wzrostowa tendencja cen trzody chlewnej w Unii Europejskiej została zapoczątkowana w czerwcu, kiedy cena trzody klasy E wynosząca 151,38 EUR/100 kg wagi poubojowej okazała się wyższa niż rok wcześniej o 3%. W lipcu roczna stopa zwyżki wyniosła 12%, a w sierpniu do 14%.

W połowie 2016 r. odwrócona została trwająca przez ponad dwa lata spadkowa tendencja cen trzody

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny wieprzowiny

W miesiącach tych w UE-28 ceny trzody klasy E wyniosły odpowiednio 161,56 EUR i 163,5 EUR/100 kg. Ceny polskiej trzody wyrażone w euro wzrosły w większym stopniu ze względu na głębszy spadek produkcji w tym okresie. Z kolei w czerwcu cena trzody była wyższa niż rok wcześniej o 4%, w lipcu o 15%, a w sierpniu o 18%, a ceny w kolejnych miesiącach stanowiły równowartość 150,30 EUR, 161,22 EUR i 163,50 EUR/100 kg wagi poubojowej.

 

Jak wskazuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ, wzrost cen wyrażonych w złotych pojawił się wcześniej i był większy co wynikało z deprecjacji złotego względem euro. W maju przeciętna cena skupu wynosząca 4,50 zł/kg wagi żywej była większa o 6% niż przed rokiem. W czerwcu cena skupu wyniosła 4,90 zł/kg, czyli wzrosła o 9% względem maja i o 20% niż w maju 2015 r. W lipcu roczna stopa wzrostu powiększyła się do 21%, a cena ukształtowała się na poziomie 5,30 zł/kg.

 

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w sierpniu zarówno poziom tej ceny, jak i jej roczna stopa wzrostu będą takie jak w lipcu. Brak wzrostu cen trzody w sierpniu w odniesieniu do lipca b.r. nie powinien na razie niepokoić, gdyż takie sytuacje bywają w miesiącach letnich nawet w przypadku tendencji wzrostowej. Natomiast jeśli we wrześniu ceny trzody nie będą wyższe niż w sierpniu o 2-3% i o kilkanaście procent nie będą przewyższały cen z września 2015 r. to można będzie uważać, że wpływ na nie ma wykrycie w Polsce kolejnych ognisk choroby ASF.

 

Wzrost cen trzody istotnie rozszerzył relacje cen będące uproszczoną miarą opłacalności produkcji. W maju relacja cen trzody do targowiskowych cen żyta wyniosła 1:7,6, wobec 1:7,4 rok wcześniej, a relacja cen trzoda:jęczmień 1:6,4, względem 1:6,0. W czerwcu relacje te rozszerzyły się odpowiednio o 5% i 9%. Relacja cen trzoda:żyto wyniosła 1:8,2, a relacja cen trzoda:jęczmień 1:7,0.

 

W lipcu relacja cen trzoda: żyto była 1:8,8, wobec 1:7,7 rok wcześniej, a relacja cen trzoda:jęczmień 1:7,6 wobec 1:6,4. Relacje te stwarzają szansę na złagodzenie stopy spadku pogłowia w końcu roku. Zazwyczaj pierwszym sygnałem świadczącym o wzroście zainteresowania chowem trzody jest zwyżka cen prosiąt. Na razie jest on jednak prawie nie zauważalny w lipcu w skali roku ceny prosiąt wzrosły 0,4%. Wpływ na to może mieć wykrycie kolejnych ognisk choroby ASF jak również obawy rolników z tym związane. Natomiast na ile silne są te obawy pokażą kolejne miesiące.

 

W Polsce, jedynym widocznym skutkiem rynkowym wzrostu cen skupu trzody jest jak na razie wzrost cen detalicznych wieprzowiny. W lipcu jej cena była wyższa o 3,8% niż rok wcześniej i o 5% niż w grudniu 2015 roku. 


źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny nr 9(307), foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: trzoda ceny trzody chlewnej ceny skupu trzody wieprzowina maciory pogłowie macior prośnych trzoda chlewna ceny wieprzowiny pogłowie trzody chlewnej prosięta
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl