BIEŻĄCE NOTOWANIA
Przez rok produkcja drobiu w Polsce wzrosła o jedną czwartą


Dodano: 20.10.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika produkcji mięsa drobiowego. Jak zauważa Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w sierpniu br. zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników wytworzyły ok. 206 tys. ton tego mięsa, czyli o 2,5% więcej niż przed miesiącem i o 24,8%, tj. o 41 tys. ton niż przed rokiem.

Przez rok produkcja drobiu w Polsce wzrosła o jedną czwartą

Jesteś w kategorii wiadomości:


Produkcja drobiu w Polsce

Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w średnich i dużych zakładach wzrosła w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. o ok. 236 tys. ton, a zatem o ponad 17% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku. Sprzedaż zagraniczna pozostaje podstawowym stymulatorem rozwoju produkcji i całej branży drobiarskiej. Szybkiej dynamice zwyżki eksportu drobiu z Polski sprzyjały realizowane programy promocyjne, współfinansowane ze środków UE. W lipcu 2016 r. sprzedano za granicę aż o 5,9%, tj. o ok. 4 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w zeszłym roku, Import mięsa drobiowego zwiększył się o 16,7% w relacji rocznej i o 30,9% w porównaniu z czerwcem br. W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. w sumie wysyłki mięsa drobiowego wzrosły o 15,7%, czyli o ok. 73,6 tys. ton, jednak import był większy o 6,2% tj. o 1,3 tys. ton. Eksport stanowił ok. 34% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego wytwarzanej w średnich i dużych zakładach przemysłowych.

Ceny drobiu

W ciągu ośmiu miesięcy 2016 r. nieznacznie spadły koszty paszowe w chowie drobiu rzeźnego. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt potaniały o 0,3% w stosunku do tego samego okresu przed rokiem, natomiast dla indyków o 1,7%. W sierpniu br., w odniesieniu do sierpnia 2015 r., pasze dla kurcząt były średnio o 0,9% droższe, a dla indyków o 0,2% tańsze. W analizowanym czasie ceny skupu kurcząt obniżyły się o 4,3%, a indyków o 8,5% w relacji rok do roku. Z kolei we wrześniu ceny skupu kurcząt straciły na wartości 0,6% w ujęciu miesięcznym i o 4,3% w ujęciu rocznym. Ceny skupu indyków rzeźnych były mniejsze o 4,5% wobec ubiegłego miesiąca i o 5,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wiąże się to z dużą podażą drobiu rzeźnego. Przeciętna relacja cen żywiec/pasza wyniosła w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2016 r. na rynku kurcząt 2,61 względem 2,73 przed rokiem, a na rynku indyków 4,09 wobec 4,40.

 

Jednocześnie w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku opłacalność produkcji kurcząt i indyków znacząco pogorszyła się, a na rynku kurcząt relacja cen żywiec/pasza spadła prawie do poziomu granicznego. Ponadto na rynku indyków, mimo pogorszenia, stosunek ten nadal zapewnia rentowność chowu.

 

Jak wynika z danych GUS, miesięczna konsumpcja mięsa drobiowego na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych wyniosła w pierwszym kwartale br. 1,55 kg i tym samym była o 0,6% większa niż w roku poprzednim. Natomiast konsumpcja bezpośrednia wędlin drobiowych nie zmieniła się i wyniosła 0,18 kg na mieszkańca. 


źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 10(308), foto: Gospodarz.pl

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: rynek drobiu drób Polska ceny drobiu Grzegorz Dybowski IERiGŻ Unia Europejska handel drobiem produkcja drobiu eksport drobiu import drobiu indyki kurczęta
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl