BIEŻĄCE NOTOWANIA
IERiGŻ: Zbiory zbóż będą oscylować w granicy 30 mln ton


Dodano: 24.09.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Krajowe zbiory zbóż w 2016 r. są oceniane na 30,3 mln ton, czyli o 9% więcej niż w poprzednim roku.

IERiGŻ: Zbiory zbóż będą oscylować w granicy 30 mln ton

Jesteś w kategorii wiadomości:


Bilans zbóż w Polsce


Jak zauważają Wiesław Łopaciuk i Katarzyna Rola z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w wyniku niskiego stanu zapasów początkowych, podaż krajowa pozostanie w granicy z poprzedniego roku wynoszącej 31,3 mln ton. Zużycie krajowe może wzrosnąć o 3%, ale wysyłka może być niższa o 40%. Rozchody łącznie mogą zatem być o 5% mniejsze niż w poprzednim sezonie, co pozwoli na częściową odbudowę zapasów do 1,7 mln ton.
 
W zakończonym sezonie 2015/2016 do skupu trafiło 8,4 mln ton zbóż podstawowych, a więc to o 2% mniej niż w poprzednim sezonie. Skupiono 5,98 mln ton pszenicy względem 6,03 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu, 648 tys. ton żyta wobec 683 tys. ton, 722 tys. ton jęczmienia w stosunku do 749 tys. ton i 1,5 mln ton kukurydzy w porównaniu do 1,9 mln ton.

Ceny zbóż


Sezon 2015/2016 był trzecim z kolei sezonem z mniejszymi cenami pszenicy. W skupie i na targowiskach średnia cena pszenicy była niższa o 2%. Za pozostałe zboża płacono więcej. Najbardziej zdrożała kukurydza - o 11%.
 
W lipcu 2016 r. w skupie za pszenicę płacono 618,8 zł/t, a więc mniej o 2,3% niż w czerwcu br., za żyto o 4,8% do 518,9 zł/t, za jęczmień o 3,5% do 570,1 zł/t, a za kukurydzę więcej o 1,5% do 699,8 zł/t. Na targowiskach ceny wszystkich zbóż się zwiększyły, za wyjątkiem jęczmienia.
 
Pszenica kosztowała 753,4 zł/t wobec 750,7 zł/t w czerwcu 2016 r., żyto 600,4 zł/t względem 599,8 zł/t, a jęczmień 699,5 zł/t w stosunku do 702,3 zł/t. Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w sierpniu 2016 r., w porównaniu z lipcem 2016 r., ceny zakupu wszystkich zbóż zmalały. Cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej była mniejsza o 4,0% do 610 zł/t, żyta o 3,3% do 485 zł/ t, jęczmienia o 6,0% do 493 zł/t, owsa o 6,6% do 501 zł/t i kukurydzy o 6,1% do 673 zł/t.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny nr 9(307) foto: Gospodarz.pl/DK


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl