BIEŻĄCE NOTOWANIA
D. Zawadzka: Zmniejszenie pogłowia maciorek można traktować jako sygnał nadchodzącej spadkowej tendencji ogólnego pogłowia owiec


Dodano: 24.10.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W czerwcu 2016 r. pogłowie owiec wyniosło 236,5 tys. sztuk, w tym maciorek owczych 137,5 tys. sztuk. W skali roku ogólne pogłowie owiec powiększyło się o 3,9%, a maciorek owczych zmniejszyło o 4,1% - zauważa Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

D. Zawadzka: Zmniejszenie pogłowia maciorek można traktować jako sygnał nadchodzącej spadkowej tendencji ogólnego pogłowia owiec

Jesteś w kategorii wiadomości:


Pogłowie owiec

Była to trzecia kolejna zwyżka pogłowia owiec, ale po raz pierwszy towarzyszył mu spadek pogłowia maciorek. W ubiegłym roku wzrost ich pogłowia przewyższał wzrost ogólnego pogłowia owiec. W czerwcu 2015 r., gdy pogłowie owiec zwiększyło się o 2,2% pogłowie maciorek owczych powiększyło się o 10,2%. Z kolei w grudniu 2015 r. odpowiednie stopy wzrostu wynosiły 6,9% i 11,0%. Aktualnie zmniejszenie pogłowia maciorek można więc traktować jako pierwszy sygnał nadchodzącej ponownie spadkowej tendencji ogólnego pogłowia owiec. Przyczyn można upatrywać się w niezbyt korzystnych dla producentów tegorocznych cenach skupu żywca baraniego. W I półroczu 2016 r. średnia cena skupu żywca baraniego ukształtowała się na poziomie 6,82 zł/kg i była niższa o 5% niż w I półroczu 2015 r. W tym przypadku płatność do owiec, która pojawiła się w nowym systemie płatności bezpośrednich, obowiązujących w latach 2015-2020 nie miała już tej siły, którą charakteryzowała się w pierwszym roku wypłat. Wówczas wsparta była dodatkowo wzrostem cen owiec. Płatność, o jakiej mowa przysługuje rolnikom posiadającym minimum 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, jednak przyznawana jest do wszystkich owiec w gospodarstwie.

Cena owiec

Cena skupu żywca baraniego wynosząca w 2015 r. 7,19 zł/kg była wyższa o 10,8% niż w 2014 r. w Polsce ceny skupu owiec zależą od cen owiec w Unii Europejskiej, a także kursu złotego względem euro. W Unii Europejskiej spadkowa tendencja cen jagniąt została zapoczątkowana w końcu 2015 r. i trwa do tej pory. W I kwartale 2016 r. średnia cena jagniąt wyniosła 586 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 550 EUR. Ceny te potaniały w odniesieniu do roku zeszłego odpowiednio o 7,9% i 6,3%. W III kwartale przeciętna cena jagniąt ukształtowała się w UE-28 na poziomie 577,4 EUR i była o 5,8% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jednocześnie malejąca stopa spadku może więc być sygnałem powolnego wychodzenia z sytuacji kryzysowej. Ceny owiec ciężkich też do niedawna charakteryzowały się spadkiem, ale w III kwartale ceny zaczęły zwyżkować. Przeciętna cena za owce ciężkie wyniosła w I kwartale 519 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 516 EUR. W porównaniu do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 5% i 4%.

Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w III kwartale przeciętna cena owiec wyniosła 488 EUR i była większa o 1,5% niż w tym samym okresie 2015 roku. Natomiast wzrost tych cen w Unii Europejskiej nie przełożył się na podobny wzrost cen polskich owiec wyrażonych w euro. Cena polskich owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 2016 r. 382 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 362 EUR. W odniesieniu do analogicznych kwartałów sprzed roku ceny te uległy obniżce odpowiednio o 4% i 12%. Z kolei w III kwartale cena ta wyniosła 352 EUR i była mniejsza o 7,4% niż w III kwartale 2015 r., w tym we wrześniu o 4,8%. Wnioskować można jedynie, że wzrost lipcowej ceny skupu żywca baraniego o 8,9% wynikał w szczególności z deprecjacji złotego względem euro w skali roku.


źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 10 (308), foto: Lasy Państwowe

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: owca owce baranina jagnięta jagnięta ciężkie Danuta Zawadzka IERiGŻ ceny jagniąt ceny owiec ceny baraniny cena Polska Unia Europejska mięso baranie ceny mięsa baraniego ceny skupu żywca baraniego pogłowie owiec
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl