Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 2535308

Ważna przez:

Lokalizacja: Strzelce Krajeńskie, lubuskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich


Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w przypadku ogłoszenia podwyższonego zagrożenia wybuchem choroby zakaźnej zwierząt.
Stosowane narzędzia pracy: komputer, fax, ksero, niszczarka dokumentów, środki pracy biurowej, sprzęt i środki weterynaryjne.
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wyznaczonym zakresie.
 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiazków , w tym planów i harmonogramów działań oraz sprawozdawczości.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym raportów finansowo-rzeczowych.

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość prawodawstwa weterynaryjnego
 • Znajomość przepisów KPA
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów komputerowych: word, excel,

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Krajeńskich

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-06-16