Praca » Inspektor weterynarii

Inspektor weterynaryjny


Nr referencyjny: 2773274

Ważna przez:

Lokalizacja: Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Stanowisko: Inspektor weterynaryjny

Oferent: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy


Opis stanowiska

Warunki pracy

Siedziba WIW w Bydgoszczy znajduje się w budynku 3-piętrowym z windą osobową, możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z tyłu budynku. Pomieszczenia socjalne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały: komputer i sprzęt biurowy.
Praca w zespole. Wyjazdy służbowe związane ze szkoleniami i kontrolami jednostek podległych i nadzorowanych.
Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• dobrą lokalizację w pobliżu Ronda Wielkopolskiego i dworca PKS,
• jednozmianowy czas pracy
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

Zakres zadań

 • organizacja i koordynacja działań powiatowych lekarzy weterynarii z kontroli w zakresie wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 • prowadzenie spraw nad zaopatrywaniem zwierząt w świadectwa zdrowia lub inną wymaganą dokumentację, oznakowywaniem lub identyfikacją oraz rejestracją zwierząt w zakresie dotyczącym zadań nadzoru weterynaryjnego;
 • dorażna kontrola miejsc wprowadzania zwierząt do obrotu krajowego, środków transportu zwierząt, miejsc ich bytowania i innych miejsc przetrzymywania zwierząt (wystaw, targów, cyrków, ogrodów i schronisk, miejsc wykorzystywania zwierząt do celów laboratoryjnych, prowadzonych testów i konkurencji sportowych);
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu
 • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-11-08