Praca » Inne

Kontroler weterynaryjny


Nr referencyjny: 2529892

Ważna przez:

Lokalizacja: Września, mazowieckie

Stanowisko: Kontroler weterynaryjny

Oferent: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni


Opis stanowiska

Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie urzędu (I i II piętro) oraz w terenie, praca przy monitorze ekranowym, występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzenie samochodu

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli podmiotów oraz gospodarstw indywidualnych w zakresie obrotu zwierzętami, utrzymywania zwierząt, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt, schronisk dla zwierząt, przesyłek zwierząt do miejsca przeznaczenia
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych oraz wysyłanie do laboratorium
 • przyjmowanie prób do badań monitoringowych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji
 • prowadzenie ewidencji materiałów i sprzętu do pobierania prób monitoringowych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie zdrowia, ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • dobra umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z Inspekcją Weterynaryjną
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów weterynaryjnych

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-06-14