Praca » Inne

Starszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji Sieci


Nr referencyjny: 2256195

Ważna przez:

Lokalizacja: Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Stanowisko: Starszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji Sieci

Oferent: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


Opis stanowiska

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku: • Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami,

 • Wykonywanie ocen stanu technicznego obiektów,

 • Współpraca przy wykonywaniu okresowej oceny oraz bieżącej kontroli stanu technicznego obiektów,

 • Współpraca przy sporządzaniu planu utrzymania technicznego majątku sieciowego, w tym w zakresie weryfikacji przygotowywanych planów oraz zgłaszania zabiegów nieplanowych do Systemu Asset Management (AM),

 • Opracowywanie części technicznych Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia (SPZ) dokumentacji przetargowej dla zadań eksploatacyjnych i remontowych,

 • Współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań remontowych do planu remontów,

 • Organizacja i prowadzenie w ramach swoich kompetencji prac komisji/ zespołów odbiorów w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych oraz zadań inwestycyjnych,

 • Prowadzenie ewidencji, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów,

 • Opiniowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych obiektów i instalacji oraz dokumentacji inwestycyjnej,

 • Przygotowywanie i organizowanie usuwania usterek/ awarii urządzeń i systemów,

 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez firmy zewnętrzne,

 • Udział w pracach Komisji Badania Zakłóceń i sporządzanie projektów Protokołów Komisji Badania Zakłóceń oraz sporządzanie projektów Kart Zakłóceń,

 • Wypełnianie obowiązków dotyczących wdrożonego w PSE S.A. systemu zarządzania środowiskowego.

Wymagania:

Wymagania: • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek inżynieria środowiska lub pokrewne,

 • Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,

 • Prawo jazdy kat. B,

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 – Pre-Intermediate,

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, AutoCAD, NormaPro,

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

Oferujemy:

 


 

Forma kontaktu:

Zobacz pełną treść oferty pracy

Zobacz inne oferty pracy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

źródło: praca.pl

data publikacji: 2019-01-11