Soda kaustyczna granulowana

Soda kaustyczna granulowana

Oferent

Oferent: ANWIL S.A.

Toruńska 222 , 87-805 Włocławek
woj. Kujawsko-Pomorskie

Kontakt: 54 414-36-00

Produkt

Data dodania: 2011-06-01 09:28:08

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 08:51:20

 

Zadaj pytanie

Szczegółowy opis

Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu.

Soda kaustyczna granulowana produkowana jest na licencji szwajcarskiej firmy BERTRAMS, z ługu wytwarzanego metodą membranową. 


Zastosowanie:
Wodorotlenek sodu należy do podstawowych surowców chemicznych i znalazł zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Stosowany jest zarówno jako surowiec (nośnik sodu) w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych, w przemyśle farmaceutycznym (m.in. przy produkcji polopiryny, kwasu salicylowego, sulfaniloamidów), do otrzymywania aluminium z przerobu boksytów, do otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, przy produkcji tłuszczów i mydeł oraz w wielu innych syntezach organicznych i nieorganicznych.

Znalazł również bardzo szerokie zastosowanie jako surowiec pomocniczy w przemyśle celulozowo - papierniczym do bielenia masy celulozowej, w procesach bielenia, barwienia i utrwalania barwnika w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, a także przy przeróbce ropy naftowej w procesach rafinacji olejów, procesach petrochemicznych, przy produkcji barwników syntetycznych, przeróbce ciekłych produktów koksowania, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym (mleczarnie, browary, masarnie, cukrownie) jako środek myjąco-dezynfekujący. Wodorotlenek sodu w postaci stałej stosowany może być również jako katalizator (lub aktywator) w procesie transestryfikacji oleju rzepakowego-przy produkcji Biodiesla.

Parametry użytkowe:

niska higroskopijność (kształt sferyczny zapewnia najmniejszą powierzchnię na jednostkę wagi), niewielka skłonność do zbrylania (najmniejsza powierzchnia na jednostkę wagi redukuje do minimum kontakt cząstek, zmniejszając możliwość łączenia się), mała pylistość (postać sferyczna jest odporna na kruszenie), nie pęka i nie łamie się podczas wstrząsów w transporcie (granulat ma dużą wytrzymałość wewnętrzną, przez co ogranicza możliwość powstawania odłamków),
niski kąt usypowy (produkt sam toczy się po powierzchni, bez konieczności jego wypychania), bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, przez co daje jednorodną mieszaninę.

Dzięki powyższym cechom, soda kaustyczna granulowana jest łatwa w transporcie i przesyłaniu masowym, a także bardziej bezpieczna i higieniczna w obsłudze.

Pakowanie i transport:
Worki polietylenowe pojemności 25 kg i kontenery elastyczne (big-bagi) pojemności 1000kg z wkładką polietylenową.
Soda kaustyczna granulowana podlega przepisom ADR i RID.
Nr UN 1823.
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): WODOROTLENEK SODOWY, STAŁY.
Oficjalna nazwa przewozowa (RID): WODOROTLENEK SODU, STAŁY.
Klasa 8.
Grupa pakowania II