9 mln euro z funduszy na rolnictwo i strony powiązane