agrest do mrożenia i strony powiązane

  • 2019-07-02

    Podmioty skupowe otrzymają ceny referencyjne z Ministerstwa Rolnictwa

    Z kraju

    Zakup produktów rolnych lub spożywczych po cenach niższych niż ceny referencyjne będzie skutkować wszczęciem postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy – możliwością nałożenia kary pieniężnej.