bilans wodny i strony powiązane

 • 2019-05-02

  Klimatyczny bilans wodny poprawiony

  Z kraju

  Na początku lutego br. resort rolnictwa przedstawił izbom rolniczym do zaopiniowania projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

 • 2016-02-11

  Susza. Konieczne jest wprowadzenie zmian metodologii szacowania strat

  Z życia instytucji

  Samorząd rolniczy przekazał swoje stanowisko w sprawie sporządzenia informacji na temat aktualnej metodologii szacowania klęsk suszy i problemów z nią związanych oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian regulujących dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 • 2015-10-09

  Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy

  Z życia instytucji

  7 października 2015 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się IV Konferencja Samorządu Rolniczego „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość”, w której udział wzięło ponad 300 rolników z całej Polski.

 • 2015-08-11

  KRIR: Potrzebna zmiana sposobu monitorowania i ogłaszania stanu klęski suszy

  Z kraju

  Realizując wniosek z I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 29 lipca 2015 r., Zarząd KRIR w dniu 7 sierpnia 2015 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii podjęcia pilnych działań w celu zmiany przepisów dotyczących monitorowania i ogłaszania stanu klęski suszy.