cena skupu trzody i strony powiązane

 • 2016-06-23

  Pogłowie trzody w dalszym ciągu maleje

  Trzoda chlewna

  Sukcesywna obniżka cen trzody, trwający od początku 2014 r. i pogarszająca się, w jej efekcie, rentowność chowu wywołały skutki w postaci nasilającej się zmniejszenia pogłowia. Jej początkiem było obniżenie liczebności pogłowia macior prośnych o 3,1% w marcu 2015 r. Wówczas jeszcze ogólne pogłowie trzody było wyższe o 2,9%, ale był to pierwszy sygnał nadchodzącego...

 • 2016-05-29

  Ceny trzody chlewnej spadły trzeci rok z rzędu

  Trzoda chlewna

  Rok 2016 jest trzecim kolejnym rokiem spadków cen trzody. W I kwartale 2016 r. przeciętna cena skupu wyniosła 4,09 zł/kg i była niższa o prawie 5% niż rok wcześniej, i o 15% niż w I kwartale 2014 r. oraz o 22% niż w I kwartale 2013 r.