dostęp do odmian roślin i strony powiązane

  • 2012-10-05

    Internetowa aplikacja ułatwi wybór odmian roślin

    Z kraju

    Internetowa aplikacja umożliwi dostęp do listy odmian roślin rekomendowanych do uprawy w poszczególnych województwach oraz charakterystykę odmian i możliwość szybkiego porównania ich cech. Wszystko to w znacznym stopniu ułatwi rolnikom wybór odpowiednich odmian roślin.