flota rybołówstwa i strony powiązane

  • 2015-06-24

    „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

    Ryby

    Prowadzone są intensywne prace w celu możliwie najszybszego wdrożenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. Projekt Programu został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Program zakłada wsparcie w nowej perspektywie finansowej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), który zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w...