Forum Głównych Gospodarek w Krakowie i strony powiązane

  • 2013-07-29

    Budownictwo ekologiczne ze wsparciem państw G20

    Bioenergetyka

    Zmniejszenie zużycia energii dzięki budownictwu ekologicznemu i rozwiązaniom energooszczędnym - to cel państw G20. Znalazł się on w inicjatywie budowniczej, która pojawiła się podczas Forum Głównych Gospodarek w Krakowie. Polska i kraje G20 mają szanse osiągnąć porozumienie, które powinno zostać podpisane jeszcze we wrześniu.