Karate Zeon 050 CS i strony powiązane

  • 2019-05-06

    Szarek komośnik znowu na plantacjach

    Buraki cukrowe

    W rejonach kontraktacyjnych Cukrowni Werbkowice i Cukrowni Krasnystaw od połowy kwietnia nasilają się problemy uszkodzeń wschodzących buraków cukrowych spowodowanych żerowaniem szarka komośnika. Największe nasilenie obserwuje się na trenie gminy Dołhobyczów i Strzyżów. Sprzyja temu słoneczna pogoda.