nawożenie marchwi i strony powiązane

  • 2016-03-21

    Integrowana Produkcja marchwi to lepszy produkt po wyższej cenie

    Warzywa

    Integrowana Produkcja marchwi polega na łączeniu różnych metod ochrony roślin w celu poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego oraz produkcji zdrowej żywności. To korzyść dla rolnika polega na większych możliwościach sprzedaży lepszego produktu, często po wyższej cenie - przekonuje Adam Wójcik z MODR.