obroty ziemią rolną i strony powiązane

  • 2018-08-31

    Mniejsze ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi

    Przepisy i regulacje

    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wrześniu br. przedstawi propozycję nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący...