pakiet klimatyczny i strony powiązane

 • 2016-12-15

  Ustalenia Rady Ministrów UE (12-13 grudnia 2016 r.)

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Ministrowie rolnictwa jednomyślnie przyjęli konkluzje Rady Ministrów dotyczące pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Konkluzje obejmują propozycje działań wzmacniających pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym oraz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.

 • 2016-12-13

  Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  W dniach 12-13 grudnia br. w Brukseli odbywa się posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W spotkaniu uczestniczy minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

 • 2014-10-24

  E.Kopacz: Nie będzie wzrostu cen energii dla Polaków

  Biznes

  - Mogę zapewnić Polaków, że w wyniku przyjęcia pakietu klimatycznego nie będzie dodatkowego wzrostu cen energii - powiedziała premier Ewa Kopacz po posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. - Przekonałam naszych partnerów, że Polska nie może ponosić kosztów bardziej ambitnej polityki klimatycznej - dodała.

 • 2014-10-24

  Ambitne plany redukcji emisji dwutlenku węgla zagrożeniem dla polskiej gospodarki

  Z kraju

  Kończący się dziś szczyt państw UE powinien przynieść rozstrzygnięcie ws. polityki energetyczno-klimatycznej. Osiągnięcie nowych, bardziej ambitnych celów redukcji emisji zanieczyszczeń do 2030 roku jest nierealne i będzie dużo kosztowało europejską gospodarkę – ocenia Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

 • 2014-10-23

  Pakiet energetyczno-klimatyczny przewodnim tematem szczytu UE

  Bioenergetyka

  Nowe regulacje dotyczące klimatu to główny temat dwudniowego posiedzenia przywódców państw UE. Eksperci podkreślają, że rozwój polskiej energetyki, m.in. poziom inwestycji, będzie w dużym stopniu uzależniony od decyzji podjętych na szczeblu unijnym. Polski rynek czeka wiele zmian, wśród nich fuzje obecnych na nim spółek energetycznych oraz rozwój przydomowych mikroinstalacji.

 • 2014-07-09

  J. Steinhoff: Polska odczuje skutki pakietu klimatyczno-energetycznego

  Biznes

  Realizacja pakietu energetyczno-klimatycznego będzie jednym z głównych wyzwań polskiej gospodarki w najbliższych latach. Już teraz pakiet budzi duże obawy polskiego przemysłu. Wypracowaniem równowagi między polityką klimatyczną a energetyczną oraz przemysłową zajmie się w Parlamencie Europejskim komisja przemysłu, badań naukowych i energii. Na jej czele staną Polacy: w...

 • 2014-06-10

  J. Steinhoff: Zbyt ambitne podejście do klimatu może zagrozić gospodarce

  Biznes

  Do 15 czerwca w Bonn potrwa konferencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych. To kolejna okazja do dalszych prac nad globalnym porozumieniem klimatycznym po 2020 roku, które powinno zostać sfinalizowane w przyszłym roku. Unia Europejska zapowiada, że do października określi swój wkład do międzynarodowego porozumienia. Polska liczy, że unijne cele klimatyczne nie będą zbyt ambitne, bo...

 • 2014-05-14

  M. Grabowski: Drugi pakiet klimatyczny może zaszkodzić polskiemu transportowi, budownictwu i rolnictwu

  Biznes

  Pierwszy unijny pakiet klimatyczny obciąża polską gospodarkę w znacznie mniejszym stopniu niż zakładano. Cena zezwolenia na emisję jednej tony dwutlenku węgla to tylko 5 euro, choć pesymistyczne prognozy mówiły nawet o 100 euro. Negocjowany drugi pakiet klimatyczny będzie już większym wyzwaniem i może nieproporcjonalnie bardziej obciążyć Polskę.

 • 2014-03-18

  Unijny biznes boi się pakietu klimatycznego

  Biznes

  Na rozpoczynającym się w czwartek posiedzeniu Rady Europejskiej głównym tematem będą zmiany w pakiecie energetyczno-klimatycznym. Przedstawiciele europejskiego biznesu alarmują, że ambitne cele, które unijna polityka zakłada w perspektywie do 2030 roku, podkopią konkurencyjność gospodarki UE. Stracić mogą najbardziej kraje takie jak Polska, których energetyka w większości...

 • 2014-03-14

  Polska mamutem węglowym w UE

  Biznes

  Polska może kolejny raz zawetować pakiet klimatyczny, którym Rada Europejska ma się zająć na szczycie 20-21 marca. Unia chce bowiem dalszego ograniczenia emisji CO2 i zwiększenia udziału zielonej energii. Tymczasem według prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju, opór Polski szkodzi prestiżowi naszego kraju i nie pozwala mu budować przewag konkurencyjnych.

 • 2014-03-12

  Nowy pakiet klimatyczny UE szansą dla polskiej gospodarki?

  Biznes

  Unijne pieniądze na kolejnych siedem lat i nowe cele dotyczące ochrony klimatu mogą być dla Polski szansą na opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych, ekologicznych technologii. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą zbudować przewagi konkurencyjne i eksportować technologie także poza Unię Europejską.

 • 2014-01-31

  Polityka klimatyczno-energetyczna UE zagraża konkurencyjności przemysłu unijnego i polskiego

  Biznes

  Zaostrzenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE może okazać się zgubne dla polskiej gospodarki – ostrzegają eksperci KIG i apelują do rządu o dokładne obliczenie kosztów związanych z przyjęciem ambitnych celów pakietu. Rygorystyczne wymogi środowiskowe, choć możliwe do spełnienia, mogą znacząco obniżyć konkurencyjność całej UE.