Parki Narodowe i strony powiązane

 • 2020-04-07

  Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

  Przepisy i regulacje

  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe.

 • 2020-02-24

  Grunty rolne w parkach narodowych i możliwość ich wydzierżawienia przez rolników

  Przepisy i regulacje

  Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Klimatu Pana Michała Kurtyki w sprawie możliwości dzierżaw gruntów znajdujących się w parkach narodowych na drodze przetargu ograniczonego dla okolicznych rolników. W związku z powyższym wnioskiem Ministerstwo Klimatu poinformowało, że podjęto już prace nowelizacyjne ustawy o ochronie przyrody, w zakresie...

 • 2017-08-28

  Walka z ASF

  Trzoda chlewna

  Liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) wśród dzików gwałtownie rośnie, stwarzając coraz większe zagrożenie dla trzody chlewnej. W celu ograniczenia tego zjawiska Ministerstwo Środowiska wprowadziło przepisy umożliwiające całoroczne polowanie na dziki w całym kraju. Decyzja o zmianie rozporządzenia została podjęta m.in. na skutek licznych wystąpień rolników i...

 • 2017-01-03

  Powierzchnia gruntów leśnych w Polsce wzrosła do 9,4 mln ha

  Leśnictwo

  Jak wynika z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, na koniec 2015 roku grunty leśne w Polsce zajmowały powierzchnię w sumie 9420 tys ha, w tym lasy stanowiły 9215 tys. ha.

 • 2015-04-21

  Lasy Państwowe podsumowały 2014 r.

  Leśnictwo

  W dniu 16 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych, organu opiniodawczo-doradczego przy dyrektorze generalnym LP., na którym podsumowano 2014 r.

 • 2011-12-14

  Ochrona siedlisk przyrodniczych

  Lubuska Izba Rolnicza

  Do najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony przyrody należy Dyrektywa Rady EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny, w skrócie powszechnie nazywaną Dyrektywą Siedliskową.