pchełka ziemna i strony powiązane

  • 2017-06-23

    Stanowisko MRiRW w sprawie zapraw neonikotynoidowych

    Nasiennictwo

    Dalece odmienne stanowiska organizacji rolniczych oraz pszczelarskich i ekologicznych dotyczące z jednej strony pojawiających się problemów w ochronie roślin związanych z ograniczeniem wykorzystania tych substancji, a z drugiej strony wskazujące na zagrożenia wynikające z ich użycia, są prezentowane w wielu krajach UE.