plany zadań ochronnych i strony powiązane

  • 2016-07-19

    Czy nastąpi weryfikacja wartościowych przyrodniczo TUZ?

    Przepisy i regulacje

    Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o weryfikację, z udziałem zainteresowanych rolników, trwałych użytków zielonych uznanych za cenne przyrodniczo, ponieważ rolnicy zgłaszają przypadki uznania za TUZ wartościowy pod względem przyrodniczym terenu, na którym od wielu lat znajduje...