prawo użytkowania wieczystego gruntu i strony powiązane

  • 2019-01-07

    2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami gruntów

    Przepisy i regulacje

    Z dniem 1 stycznia br. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe automatycznie przekształciło się we własność. 2,5 mln właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań, którzy byli użytkownikami wieczystymi, z mocy prawa uwłaszczyło się na gruncie, na którym znajduje się ich nieruchomość. Maksymalnie w obrębie roku powinni otrzymać urzędowe...