produkcja jaj kury nioski i strony powiązane

  • 2016-09-15

    W 2015 r. wyprodukowaliśmy prawie 10,5 mld jaj kurzych

    Drób i jaja

    W 2015 r. produkcja jaj kurzych zarówno konsumpcyjnych jak i wylęgowych wyniosła 10 473,9 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2014 r. o 218,6 mln sztuk tj. o 2,1%. Wydajność jaj od 1 kury nioski zmniejszyła się o 2,2%, czyli z 228 jaj w 2014 r. spadła do 223 jaj w 2015 r.