prognozowanie produkcji rolnej i strony powiązane

  • 2011-09-06

    Metodyka szacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej

    Hodowla zwierząt

    z zakresu przemysłowego uboju zwierząt gospodarskich, nałożeń jaj wylęgowych i wylęgów piskląt drobiu według kierunków ich wykorzystania oraz badaniach realizowanych poza systemem statystycznych badań rolniczych, a dotyczących obrotów handlu zagranicznego żywymi zwierzętami i produkcji dziczyzny. Poza wyżej wymienionymi źródłami danych umożliwiającymi ustalenie fizycznych...