rachunkowość i strony powiązane

  • 2017-11-16

    Rachunkowość na terenie gospodarstw rolnych

    Finanse i prawo

    W dobie XXI wieku rolnicy są nie tylko fachowcami z produkcji roślinnej czy zwierzęcej, ale są również ekspertami z zakresu ekonomiki i finansów. Właściciel gospodarstwa musi dobrze orientować się o stanie i funkcjonowaniu gospodarstwa, ale i umieć planować wydatki, finansować koszty w gospodarstwie po to, aby móc osiągnąć realne zyski. Jego plany muszą się opierać o...