Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i strony powiązane

  • 2014-01-21

    Powołanie nowych członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

    Z życia instytucji

    W dniu 20 stycznia 2014 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba wraz z podsekretarzem stanu Tadeuszem Nalewajkiem uczestniczył w posiedzeniu Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników IX kadencji. Minister wręczył akty powołania nowym członkom Rady, wybranym spośród kandydatów zgłoszonych przez związki zawodowe i organizacje rolnicze.