ruta zwyczajna i strony powiązane

  • 2016-02-22

    Zmiany w rolnictwie ekologicznym

    Rolnictwo ekologiczne

    Kierownictwo resortu omawiało postulaty przedstawicieli organizacji ekologicznych wynikające z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz uproszczeń i doświadczeń wynikających z pierwszego roku wdrażania.