Stanisława Bujanowicz i strony powiązane

  • 2014-06-11

    ARiMR i PODR razem dla beneficjentów PROW 2007-2013

    Dotacje i dopłaty

    W piątek 6 czerwca 2014 r., w Gabinecie Członka Zarządu Województwa Pomorskiego – Ryszarda Świlskiego doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, reprezentowaną przez Stanisławę Bujanowicz – Zastępcę Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni oraz Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Gdańsku –...