strefy zagrożenia i strony powiązane

  • 2020-05-22

    Walka z ASF przynosi dobre efekty

    Trzoda chlewna

    Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kwietniu i maju br. z obszaru zagrożenia – czyli z tzw. strefy niebieskiej z najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami – zostały uwolnione łącznie 23 gminy.