sum potokowy i strony powiązane

  • 2013-05-08

    Ustalenia w sprawie połowu ryb na Warmii i Mazurach

    Ryby

    Władze urzędu marszałkowskiego w Olsztynie poinformowały o możliwości wyłowienia z jezior Warmii i Mazur ponad 81 ton ryb w okresie ochronnym – szczupaków i sandaczy. Działanie to ma na celu pozyskanie ikry i wyhodowanie narybku do zarybienia użytkowych akwenów.