Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i strony powiązane

 • 2014-10-17

  Komentarz MRiRW do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który oddalił odwołanie Rzeczpospolitej Polskiej wniesione w dniu 17 maja 2013 r., dotyczące uchylenia wyroku Sądu Unii Europejskiej, w sprawie Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej, dotyczącego decyzji Komisji 2010/152/UE z dnia 11 marca 2010 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre...

 • 2013-03-27

  Komisja pozywa Polskę w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji przepisów UE

  Bioenergetyka

  Komisja Europejska pozywa Polskę i Cypr do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem dyrektywy jest zapewnienie 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia...