ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa i strony powiązane