zaopatrzenie w wapń i strony powiązane

  • 2015-08-12

    Wapń wpływa na jakość i wielkość plonów

    Ziemia rolna

    Ponieważ 85-90% gleb w Polsce zostało wytworzonych z kwaśnych skał osadowych, a stosowanie nawozów azotowych i środków ochrony roślin dodatkowo przyczynia się do zakwaszania gleb, inicjatorzy kampanii Aktywne odżywianie roślin i gleby szeroko omawiali technologie wapnowania, warunkującej efektywność produkcji.