zwierzęta wolno żyjące i strony powiązane

  • 2020-05-21

    NIK o postępowaniu ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie miast

    Z kraju

    Z roku na rok rośnie problem coraz liczniejszej obecności dzikich zwierząt w miastach. Skontrolowane gminy prawidłowo i skutecznie zajmowały się ochroną mieszkańców i ich mienia przed zagrożeniami powodowanymi przez takie zwierzęta. Dodatkowo zapewniały im opiekę weterynaryjną, pomimo, iż wprost nie miały takiego obowiązku. Większość gmin opracowała odpowiednie procedury...