| Autor: redakcja1

Działania Ministra Energii na rzecz konsumentów energii elektrycznej

Minister energii podejmuje szereg działań na rzecz konsumentów energii elektrycznej m.in. w zakresie efektywności energetycznej, zwiększenia konkurencyjności na hurtowym rynku energii, jak również wzmocnienie pozycji końcowego odbiorcy energii elektrycznej. Ponadto jest bezpośrednio zaangażowany w działania na poziomie UE, które dotyczą nieuzasadnionego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Działania Ministra Energii na rzecz konsumentów energii elektrycznej
Minister Energii Krzysztof Tchórzewski dwukrotnie - 18 września oraz 15 października br. wystąpił do Komisarza ds. energii i klimatu Miguela Canete i Komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager z informacją dotyczącą skutków niepokojąco gwałtownego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. W swoim piśmie zwrócił się o pilne podjęcie działań w kierunku zmniejszenia tej nadmiernej ceny. Kolejnym krokiem było jego spotkanie z komisarzami, na którym otrzymał zapewnienie interwencji w tej sprawie.
 
Po tych działaniach na rynku europejskim nastąpiło odwrócenie trendów i obecnie obserwujemy spadek cen uprawnień do emisji CO2 (z nawet 25 euro do 16 euro obecnie).
Równolegle Ministerstwo Energii przygotowuje się, na wypadek, gdyby wzrosty cen emisji miały przełożyć się na koszty jej zakupu przez odbiorców, poprzez pakiet rozwiązań osłonowych dla obywateli i odbiorców przemysłowych, zwłaszcza w branżach energochłonnych. Mogą to być ulgi w określonych opłatach, a nawet rekompensaty z tytułu wzrostu cen emisji CO2.
 
Poprawa pozycji odbiorcy energii elektrycznej na gruncie prawa wspólnotowego
 
Prowadzone są intensywne prace nad przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dla jednolitego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona dyrektywy 2009/72/WE), jako jednego z ośmiu projektów legislacyjnych pakietu Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków.
 
W pracach nad pakietem, priorytetami dla Komisji Europejskiej (KE) są: efektywność energetyczna, zapewnienie UE roli lidera w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zorientowanie na konsumentów energii.
 
Propozycja nowelizacji dyrektywy 2009/72/WE wprowadza szereg instrumentów ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo odbiorców w rynku energii elektrycznej. Instrumentami tymi są m.in. wsparcie działalności prosumenckiej (m.in. poprzez prawo do wytwarzania, magazynowania i sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na wszystkich rynkach zorganizowanych, indywidualnie lub za pośrednictwem koncentratorów (agregatorów)), umożliwienie korzystania z mechanizmów dostosowania odbioru przez odbiorców (odpowiedź odbioru oraz korzystanie z taryf dynamicznych), a także możliwość tworzenia lokalnych wspólnot energetycznych.
 
Otworzy to możliwość znaczącego ograniczenia kosztów energii elektrycznej przez Konsumentów poprzez stworzenie warunków prawnych ich aktywnego udziału w rynku energii i zarządzanie jej zapotrzebowaniem.
 
Ponadto nowe przepisy zapewnią Konsumentom dostęp do uproszczonych procedur zmiany sprzedawcy energii elektrycznej bez ponoszenia nadmiernych kosztów takiej decyzji, a rachunki za energię elektryczną powinny być przedstawione w formie zapewniającej łatwą identyfikację poszczególnych kosztów oraz ich porównanie.
 
Przepisy określą także wprowadzenie do prawa krajowego przepisów umożliwiających utworzenie platformy informacyjnej dla odbiorców, oferującej informację o ofertach sprzedawców i służącej do ich porównywania.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!