| Autor: redakcja1

Polski system gazowy przygotowany na sezon grzewczy

Krajowy system gazowy jest przygotowany do sezonu grzewczego. Odbiorcy gazu ziemnego nie muszą się obawiać nadchodzącej zimy. Prowadzona konsekwentnie przez Rząd RP polityka dywersyfikacyjna, podpisane umowy długoterminowe na dostawy LNG z USA, jak również konsekwentnie rozbudowywana i unowocześniana infrastruktura gazowa, gwarantuje polskim odbiorcom bezpieczne dostawy gazu ziemnego.

Polski system gazowy przygotowany na sezon grzewczy
Całkowite napełnienie podziemnych magazynów gazu przed zimą do poziomu ponad 3 mld m³ gazu, właściwe gospodarowanie zgromadzonymi zapasami przez cały okres grzewczy oraz odpowiednio przygotowany system przesyłowy przesądzi o bezpiecznych dostawach do odbiorców w okresie zimowym – podkreślił wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Dokonaliśmy przeglądu obecnych środków reagowania w sytuacjach kryzysowych. Mamy odpowiednie rezerwy w systemie na wypadek zakłóceń w dostawach, polscy odbiorcy nie muszą się obawiać zimy – dodał wiceminister.

 
Realizowane zgodnie z założeniami kluczowe inwestycje w systemie gazowym (budowa gazociągu Baltic Pipe, rozbudowa systemu przesyłowego, budowa połączenia ze Słowacją, Litwą i Ukrainą, rozbudowa terminalu LNG) przyczynią się do dalszego wzrostu poziomu bezpieczeństwa dostaw w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania polskiego systemu gazowego do zapewnienia Polakom bezpiecznych dostaw gazu ziemnego oraz procedur postępowania stosowanych w celu zagwarantowania tych dostaw zostały zebrane w Planie działań zapobiegawczych oraz Planie na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. To już czwarta edycja obydwu dokumentów, które przygotowywane są w Ministerstwie Energii cyklicznie od 2010 r. zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!