Ceny przetworów wołowych i strony powiązane

  • 2013-07-30

    Spadki cen na rynku wołowiny w Polsce (czerwiec 2013)

    Bydło i mleko

    W UE średnia cena rynkowa tusz wołowych, w 24 tygodniu br. (10-16 czerwca), wynosiła 389,69 EUR/100 kg i była zbliżona do poziomu z poprzedniego miesiąca, a o ok. 2% wyższa niż w 24 tygodniu 2012 roku - podaje Danuta Rycombel w 7 tegorocznym numerze Rynku Rolnego IERiGŻ-PIB.