Piotr Wawrzyk i strony powiązane

  • 2014-04-02

    Wzajemne sankcje UE-Rosja mogą zahamować ożywienie gospodarcze w UE

    Finanse i prawo

    Europejskiej gospodarce grozi w tym roku stagnacja, jeśli UE i Rosja poważnie ograniczą wzajemne relacje. Wzrost PKB w Europie jest wciąż niewielki – według Komisji Europejskiej gospodarki 28 państw urosną w tym roku o 1,5 procent. Niska pozostanie także inflacja, co jednak pozwala EBC wspierać koniunkturę, np. utrzymując niskie stopy procentowe.