populacja wilków i strony powiązane

 • 2019-09-25

  Ministerstwo Środowiska w sprawie zarządzania populacją wilka

  Przepisy i regulacje

  Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto jest gatunkiem chronionym w większości krajów europejskich na podstawie aktów prawnych Unii Europejskiej i umów międzynarodowych takich jak dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja...

 • 2019-09-11

  Podkarpaccy rolnicy potrzebują ochrony przed wilkami

  Przepisy i regulacje

  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Środowiska o podjęcie działań, które ograniczą negatywny wpływ rosnącej populacji wilka na działalność rolniczą i życie codzienne mieszkańców podkarpackich wsi.