ZJAZD EUROPEJSKIEJ FEDERACJI ZOOTECHNICZNEJ i strony powiązane

  • 2015-02-09

    66. ZJAZD EUROPEJSKIEJ FEDERACJI ZOOTECHNICZNEJ ( EAAP)

    Szkolenia

    EAAP zrzesza naukowców, praktyków oraz przedstawicieli administracji rządowych związanych z naukami zootechnicznymi z niemal wszystkich krajów Europy i świata, jego celem jest promowanie doskonalenia produkcji zwierzęcej poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki.