Partner portalu
BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ocena opłacalności produkcji rolniczej


Dodano: 05.04.2019

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, rolnicy negatywnie ocenili aktualną rentowność produkcji rolniczej. Jednak saldo odpowiedzi poprawiło się i wynosiło minus 14,2 p. proc. w grudniu 2018 r. wobec minus 21,6 p. proc. w czerwcu 2018 r.

Ocena opłacalności produkcji rolniczej

Jesteś w kategorii wiadomości: Z kraju


Najmniej pesymistyczni w ocenie opłacalności produkcji rolniczej, podobnie jak w ocenie sytuacji ogólnej, byli użytkownicy gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, a najbardziej – zajmujący się gospodarstwami wielokierunkowymi. W grudniu ub. r. niewiele ponad 14% respondentów stwierdziło, że prowadzenie produkcji rolniczej jest rentowne. Opinie optymistyczne wyrażali użytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 30 ha użytków rolnych, rolnicy specjalizujący się w chowie bydła mlecznego oraz drobiu nieśnego.
 
Pozytywne opinie o opłacalności produkcji rolniczej przeważały także u rolników zorientowanych na uprawy warzyw gruntowych, ziemniaków i roślin przemysłowych. W dalszym ciągu utrzymywały się bardzo negatywne oceny opłacalności produkcji u rolników prowadzących plantacje drzew i krzewów owocowych oraz hodowców świń.

źródło: Gospodarz.pl/GUS foto: Gospodarz.pl/DK

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: produkcja rolna opłacalność produkcji rolniczej produkcja roślinna produkcja zwierzęca drób bydło mleczne uprawy spod osłon krzewy owocowe trzoda chlewna plantacje drzew owocowych
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl