Z kraju

 • 2018-12-11

  Grunty leśne i lesistość

  Województwem o największej lesistości jest województwo lubuskie z 49,3%, a o najmniejszej - łódzkie z 21,5%.

 • 2018-12-11

  Rekompensaty dla gospodarstw domowych

  - Ministerstwo energii przygotowało ustawę, przewidującą pakiet działań osłonowych dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście ewentualnego wzrostu cen energii elektrycznej – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej 10 grudnia 2018 r.

 • 2018-12-11

  PZPM: Autobusy elektryczne stworzą zupełnie nowe możliwości

  Koncentracja jedynie na elektromobilności jest błędem. Rządowe i legislacyjne wsparcie powinno uwzględniać również hybrydy oraz technologie wodorowe, których rozwój mógłby pchnąć polską naukę i gospodarkę do przodu.

 • 2018-12-10

  Ceny detaliczne ryb i owoców morza

  Ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów w czasie trzech kwartałów 2018 r., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, zwiększyły się o 1,2%, a w relacji wrzesień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było większe i wyniosło 1,6%.

 • 2018-12-09

  Produkcja artykułów mleczarskich

  W okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku roku produkcja mleka płynnego wyniosła 2 412,1 mln litrów, a więc była o 1% niższa niż w porównywalnym okresie minionego roku roku.

 • 2018-12-08

  Zużycie nawozów mineralnych

  Zużycie wieloskładnikowych nawozów mineralnych (NPK) zawierających azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny wyniosło w sezonie 2016/2017 2,0 mln ton i zwiększyło się w odniesieniu do roku poprzedniego o 0,2 mln ton.

 • 2018-12-07

  W bieżącym roku rośnie produkcja artykułów zbożowych

  Jak wynika z danych GUS, w pierwszych dziesięciu miesiącach br. w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób, zwiększyła się produkcja większości artykułów zbożowych.

 • 2018-12-07

  Bezrobocie w listopadzie na poziomie 5,8%

  Stopa bezrobocia wciąż na niskim poziomie. Liczba bezrobotnych wyniosła niewiele ponad 950 tys. osób.

 • 2018-12-07

  Pożary upraw rolnych

  W ostatnich latach przyczyną wyższej liczby pożarów, jak i większej powierzchni są ekstremalne warunki meteorologiczne, tj. występowanie ciepłych i bezśnieżnych zim, ocieplenie klimatu, niedobór opadów, susza, a także nieodpowiedzialność człowieka.

 • 2018-12-06

  Naukowcy wspierają rolnictwo

  Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wspierają Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tworzeniu grup producenckich. To pierwszy tak szeroki i komplementarny projekt, który ma szansę nie tylko doprowadzić do istotnych zmian w sposobie funkcjonowania gospodarstw, lecz także zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku międzynarodowym.

 • 2018-12-06

  Trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej

  Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi średnia cena skupu żywca w 4. tygodniu listopada 2018 r. wyniosła 4,25 zł za kilogram, czyli o 8,3% mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

 • 2018-12-05

  Eksport wpływa na kierunki rozwoju produkcji w Polsce

  Zwiększający się skup mleka oraz prawdopodobnie mniejsza ilość surowca kierowana na mleko przerzutowe znajduje odzwierciedlenie w zwyżce produkcji większości przetworów mlecznych.