Z życia instytucji

 • 2019-02-07

  Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce atypowej formy BSE (typ L)

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia BSE (forma atypowa - typ L) u krowy utrzymywanej w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

 • 2019-02-07

  Agencja znowu wypłaca pomoc suszową

  ARiMR wznowiła 28 stycznia br. wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź. Pod koniec 2018 r. Agencja musiała wstrzymać wypłatę tych rekompensat z powodu wyczerpania przez Polskę dostępnego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

 • 2019-02-19

  Zmiany zasad szacowania strat

  Proponowane zmiany w wytycznych dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, osunięcie się ziemi lub lawinę były omawiane na spotkaniu...

 • 2019-02-18

  XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Zgłoszenia udziału w konkursie do 29 marca 2019 r.

 • 2019-02-14

  Zawieszenie eksportu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego do Królestwa Arabii Saudyjskiej

  Służby weterynaryjne Królestwa Arabii Saudyjskiej wprowadziły czasowy zakaz importu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego z Polski.

 • 2019-02-13

  Większe finansowanie obszarów wiejskich

  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

 • 2019-02-13

  Rekordowe tempo wysyłki PIT

  Dwa tygodnie przed terminem ZUS zakończył wysyłkę ponad 9,6 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich osób, które w 2018 roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

 • 2019-02-08

  Zmiany w badaniach statystycznych dotyczących melioracji

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. poz. 149) weszło w życie 2 lutego 2019 r.

 • 2019-02-08

  Już można się ubiegać o kredyty prewferencyjne

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych

 • 2019-02-07

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2018 r.

  Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

 • 2019-02-07

  Wnioski na małe przetwórstwo do 1 marca 2019 r.

  Trwa nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo.

 • 2019-02-04

  Mięso jest bezpieczne

  Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas poinformowali dziś, że mięso z nielegalnego uboju, pochodzące z rzeźni w Ostrowi Mazowieckiej, jest bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.