Produkcja zwierzęca

 • 2018-09-14

  Zmiana zasad dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich

  Z dniem 11 września weszły zmiany przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642).

 • 2018-09-14

  "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów".

 • 2018-09-12

  Pogłowie i produkcja żywca wołowego w Polsce

  W Polsce od 2012 r. obserwowany jest wzrost pogłowia bydła.

 • 2018-09-12

  Polski handel zagraniczny wieprzowiną

  Z Polski, będącej jednym z największych unijnych eksporterów mięsa i przetworów wieprzowych, w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2018 r. wywieziono 333 tys. ton mięsa, przetworów, tłuszczów wieprzowych i żywca w ekwiwalencie tusz, czyli o 7,5% więcej niż przed rokiem. W strukturze towarowej eksportu 62% zajmowało mięso, a 30% przetwory wieprzowe.

 • 2018-09-11

  Handel zagraniczny mlekiem i produktami mlecznymi

  Światowe zapotrzebowanie na produkty mleczne w 2018 r. będzie wpływało stymulująco na ich wysyłkę z Unii Europejskiej, która obok Nowej Zelandii i Australii oraz USA należy do grona czołowych globalnych eksporterów tej grupy asortymentowej.

 • 2018-09-10

  Globalna produkcja drobiu

  Zgodnie z prognozą Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zwiększające się zapotrzebowanie konsumpcyjne na świecie będzie stymulował wzrost globalnej produkcji kurcząt brojlerów.

 • 2017-07-18

  Zaostrzony Program bioasekuracji

  Zmieniony „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 wszedł w życie 15 bm. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378) .

 • 2017-06-09

  Nowe formy wparcia dla producentów mleka, świń i owiec

  Krajowa Rada Izba Rolniczych poinformowała o zmianach we wspieraniu przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. MRiRW przygotowało nowelizację rozporządzenia z dnia 23 lutego 2017.

 • 2018-09-19

  Optymalizacja hodowli i konkurencyjna jakość - projekt UPEMI ta Targach Agro Show

  Obserwując krajowe trendy w produkcji trzody chlewnej i problemy z jakimi borykają się na co dzień hodowcy Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego opracowała i realizuje od listopada ubiegłego roku projekt informacyjno-edukacyjny pt. „Jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej”, którego głównym celem jest wzrost świadomości hodowców...

 • 2017-12-11

  Powrót gęsiny na polskie stoły

  Ogólnopolską kampanię promującą gęsinę pod hasłem "Na świętego Marcina najlepsza gęsina" na rynku polskim wszczął region kujawsko-pomorski, któremu firmują Instytut Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, Slow Food Polska, liczne restauracje oraz organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich.

 • 2017-11-03

  Nadal rosną ceny polskich jaj

  W ostatnich dwóch latach ceny jaj były niskie. Bardzo niska była też opłacalność ich produkcji. W ostatnich miesiącach br. ceny jaj zarówno konsumpcyjnych, jak i do przetwórstwa rosną.

 • 2017-08-11

  W Polsce wykryto jaja potencjalnie zanieczyszczone fipronilem

  Z informacji otrzymanych poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) wynika, że partia potencjalnie zanieczyszczonych fipronilem obranych ze skorupki jaj ugotowanych na twardo została dostarczona do odbiorców na terenie 3 województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.